HP 136A LaserJet 黑色原廠碳粉匣 (W1360A) | HP® 惠普台灣原廠購物網

()
商品簡介
原廠 HP 碳粉匣帶來始終如一且令人印象深刻的列印品質與效能 - 經過精心設計,有助於保障您的投資,並協助您的印表機展現最佳效能。
商品特點
・可靠的效能、列印量與耐用的品質
・輕鬆更換
相容印表機
HP 136A LaserJet 黑色原廠碳粉匣 (W1360A),,,136A_W1360A,HP136ALaserJet黑色原廠碳粉匣(W1360A),
HP 136A LaserJet 黑色原廠碳粉匣 (W1360A)
TWD $
1990
規格 1
數量
讚分享
15